YHDESSÄ KEHITTÄMÄÄN

Business College Helsinki edistää avointa innovointia ja ketterän kokeilukulttuurin juurruttamista osaksi ammatillisen koulutuksen arkea. Oppilaitos testaa ja kokeilee yhteistyössä yritysten ja opiskelijoiden kanssa erilaisia tuotteita ja palveluja ja osallistuu niiden kehittämiseen.
 

Yhteiskehittämisellä synnytetään uutta ajattelua ja uudenlaisia toimintamalleja. Tavoitteenamme on avoin, yhteisöllisen kehittämisen ympäristö ja alusta, joka mahdollistaa erilaisten toimijoiden verkostoitumisen ja yhdessä oppimisen. Yhteisössä voivat olla mukana esim. vakiintuneet yritykset, pienet startupit, suuret korporaatiot, julkisen sektorin toimijat, sekä muut kehittäjäyhteisöt ja opiskelijat eri kouluasteilta.

Valmennamme kaikkia opiskelijoitamme toimimaan yrittäjämäisesti ja hankkimaan yrittäjänä toimimisen perusvalmiuksia. Opiskelija voi sisällyttää yrittäjyyden polkuunsa opiskelua erilaisissa yrittäjyyden oppimisympäristöissä henkilökohtaisten tarpeidensa ja liikeideansa kehitysvaiheen mukaisesti.